Βιτρινάκια στη Μαρίνα της Κω: Αναδεικνύουμε τα μοντέλα των καραβιών