Στέγαστρο στο Λιμάνι Κω: Διασφαλίζοντας την άνετη αναμονή